Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gu Mei

 (Born 1929)
Gu Mei is known for paintings.

Sample Images for Gu Mei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gu Mei

Gu Mei

Gu Mei


Artists also viewed by people viewing  Gu Mei


Shifa Cheng

Changshuo Wu

Qizhan Zhu

Daqian Zhang

Fengmian Lin

Lu Shi

Binhong Huang

Yanshao Lu

Keran Li

BaoShi Fu

Jianfu Gao

Zhen Wang

Guanzhong Wu

Zikai Feng

Ru Pu

Baishi Qi

YanYong Ding

Shao'ang Zhao

Yun Tang

Zhiliu Xie

Yongyu Huang

Junbi Huang

Beihong Xu

Zuoren Wu