Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Guiju Li

 (Born 1964)
Guiju Li is active/lives in China.  Guiju Li is known for painting.

Sample Images for Guiju Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Guiju Li

Guiju Li

Guiju Li


Artists also viewed by people viewing  Guiju Li


Maokun Pang

Keran Li

Duoling He

Mao Yan

Huaiqing Wang

Chin Hsiao

Conglin Cheng

BaoShi Fu

Wenliang Yan

Xuan Ai

Liu Ye

Wenda Gu

Hong Yu

George Chann

Gang Huang

Yang Yuyu

Lei Xu

Baishi Qi

Jianwei Duan

Zhengyang Yuan

Lui Liu

Dehai Pan

Fang Ding

Gee Yun

Teh-Chun Chu

Anjian Chen

YanYong Ding

Da Chun Ji

Jiyuan Wang

Shi Liang