Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gunian Zhang

 (1905 - 1988)
Gunian Zhang is known for Scroll Painting.

Sample Images for Gunian Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gunian Zhang

Gunian Zhang

Gunian Zhang


Artists also viewed by people viewing  Gunian Zhang


Xi Xu

Shanzi Zhang

Liangyi Qi

Jingting Wu

Hufan Wu

Yeping Ying

Keran Li

TianShou Pan

Qingxia Wu

Baishi Qi

Geyi Wang

BaoShi Fu

Binhong Huang

Xie Ziguang

Shanshen Yang

Shouping Dong

Xueshi Bai

Ruosi Hu

Haixia He

Haisu Liu

Pu Hua

Shao'ang Zhao

Tian Ni

Kuchan Li

Shiguang Tian

Huanwu Huang

Shufang Xiao

Shifa Cheng

Zhou Huang

Jiyou Liu