Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Guoliang Shi

 (Born 1956)
Guoliang Shi is active/lives in China.  Guoliang Shi is known for painting.

Sample Images for Guoliang Shi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Guoliang Shi

Guoliang Shi

Guoliang Shi


Artists also viewed by people viewing  Guoliang Shi


Yi Ren

Cao Xu

Su Wang

Xiaosong Mo

ShaoMei Chen

Nong Jin

Shi Qi

Ding Fuzhi

Zhiqian Zhao

Hanting Jiang

Shanshou Huang

Yifeng Wu

Yi Huang

Baochun Liu

Jiaying He

Jin Yang

Bangda Dong

Daozhou Huang

Yanning Chen

Ying Qiu

Changgu Zhou

Feiyun Yang

Shifu Guo

Nong Wang

Fei'an Yu

Yansheng Zhou

Youduo Yao

Wenxuan Tang

Xian Gong

Yong Wang