Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gyokudo Kawai

 (1873 - 1957)
Gyokudo Kawai was active/lived in Japan.  Gyokudo Kawai is known for Painting.

Sample Images for Gyokudo Kawai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gyokudo Kawai

Gyokudo Kawai

Gyokudo Kawai


Artists also viewed by people viewing  Gyokudo Kawai


Seiji Togo

Yukio Kodama

Hiroki Oda

Hirosuke Tasaki

Hitone Noma

Shinsui Ito

Reiji Hiramatsu

Tsutomu Fujii

Sumio Goto

Toshio Matsuo

Takeshi Hayashi

Koji Kinutani

Chikkyo Ono

Kazuki Yasuo

Tamako Kataoka

Insho Domoto

Taikan Yokoyama

Horin Fukuoji

Kiyoshi Yamashita

Ryuzaburo Umehara

Shiko Munakata

Katsumi Ukita

Togyu Okumura

Kibo Kodama

Noriko Tamura

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Chinami Nakajima

Ryushi Kawabata

Setsuko Migishi