Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gyokudo Kawai

 (1873 - 1957)
Gyokudo Kawai was active/lived in Japan.  Gyokudo Kawai is known for painting.

Sample Images for Gyokudo Kawai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gyokudo Kawai

Gyokudo Kawai

Gyokudo Kawai


Artists also viewed by people viewing  Gyokudo Kawai


Charles Bezie

Kazumasa Nakagawa

Akira Akizuki

Atsushi Uemura

Masahiko Yamanaka

Katsumi Ukita

Toshihiko Oya

Kokyo Hatanaka

Mark Kostabi

Mutsuro Kawashima

Nobuo Sekine

Taro Ogi

Michio Fukuoka

Hiroatsu Takata

Harumi Ito

Rosetsu Nagasawa

Denchu Hirakushi

Yukio Tazome

Kiyoshi Hasegawa

Shigehiko Ishikawa

Shoichiro Nushi

Tsuguro Ito

Takuji Seki

Kazu Wakita

Toyoichi Yamamoto

Maurice de Vlaminck

Masaharu Suzuki

Hiroshi Noda

Toshio Arimoto

Kinoto Iozumi