Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hanyu He

 (1910 - 2003)
Hanyu He was active/lived in China.  Hanyu He is known for painting.

Sample Images for Hanyu He

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hanyu He

Hanyu He

Hanyu He


Artists also viewed by people viewing  Hanyu He


Ming Ya

Chaoran Feng

Dayu Chen

Songyan Qian

Wenzhi Song

Yun Tang

Zhiliu Xie

Zifan Cui

Liangyi Qi

Zhen Wang

Ru Pu

Baishi Qi

Jingting Wu

Haixia He

Yunsheng Sun

Banding Chen

Kuchan Li

Shao'ang Zhao

Yifei Lu

Shifa Cheng

Huanwu Huang

XueTao Wang

Shufang Xiao

Zhou Huang

Hufan Wu

Xining Yu

Yiqing Tao

Yanshao Lu

Yeping Ying

Shanzi Zhang