Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Harumi Ito

 (20th century)
Harumi Ito was active/lived in Japan.  Harumi Ito is known for painting.

Sample Images for Harumi Ito

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Harumi Ito

Harumi Ito

Harumi Ito


Artists also viewed by people viewing  Harumi Ito


Hirosuke Tasaki

Romain De Tirtoff

Teruo Onuma

Hoshun Yamaguchi

Reiji Hiramatsu

Naoki Tominaga

Kokuta Suda

Ryuzaburo Umehara

Shinsui Ito

Yoshitomo Nara

Saburo Saito

Pablo Picasso

Kiyoshi Yamashita

Rojin Matsuki

Kansetsu Hashimoto

Takanori Kinoshita

Noriyoshi Sakaguchi

Gyokudo Kawai

Chosei Miwa

Chinami Nakajima

Hitone Noma

Kan Irie

Shozo Murata

Zensaku Nakamura

Keika Kanashima

Yukio Kodama

Konosuke Tamura

Shuho Ikegami

Keisen Tomita

Claude Weisbuch