Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Harune Takemoto

 (20th century)
Harune Takemoto was active/lived in Japan.  Harune Takemoto is known for landscape painting.

Sample Images for Harune Takemoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Harune Takemoto

Harune Takemoto

Harune Takemoto


Artists also viewed by people viewing  Harune Takemoto


Chikkyo Ono

Jean Jansem

Kazuo Kakurai

Bernard Buffet

Yataro Noguchi

Noriko Tamura

Kiichiro Hayashi

Shinichi Nishiyama

Takuji Nakamura

Seiichi Hara

Keizo Koyama

Mototsugu Domoto

Shin Ichi Saito

Masaharu Suzuki

Sadamasa Motonaga

Gutei Ono

Takashi Asada

Hitoshi Yamaba

Hidetoshi Sakai

Goseki Mio

Sumio Goto

Gakuryo Nakamura

Shoichiro Nushi

Tamiji Kitagawa

Jiro Oyamada

Nobutaku Oka

Hitoshi Komatsu

Michio Fukuoka

Seiji Togo

Kazuya Takamitsu