Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Heihachiro Fukuda

 (1892 - 1974)
Heihachiro Fukuda was active/lived in Japan.  Heihachiro Fukuda is known for painting.

Sample Images for Heihachiro Fukuda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Heihachiro Fukuda

Heihachiro Fukuda

Heihachiro Fukuda


Artists also viewed by people viewing  Heihachiro Fukuda


Nobuo Sekine

Kei (Key) Hiraga

Seiichi Sakurada

Shoichiro Nushi

Masayoshi Nakamura

Senjin Gokura

Tamiji Kitagawa

Ichinen Somiya

Shin Ichi Saito

Jean-Pierre Cassigneul

Bernard Charoy

Shinsen Tokuoka

Shintaro Yamashita

Kiyoshi Yamashita

Shigehiko Ishikawa

Naoki Tominaga

Hitoshi Yamaba

Kiichiro Hayashi

Bernard Buffet

Jin Osakabe

Kiyonaga Ito

Toraji Ishikawa

Ryonosuke Fukui

Takuji Nakamura

Yoshihiro Shimoda

Susumu Kobori

Tetsuo Matsumoto

Kunishiro Mitsutani

Yayoi Kusama

Maurice de Vlaminck