Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hiroatsu Takata

 (late 20th century)
Hiroatsu Takata was active/lived in Japan.  Hiroatsu Takata is known for painting.

Sample Images for Hiroatsu Takata

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hiroatsu Takata

Hiroatsu Takata

Hiroatsu Takata


Artists also viewed by people viewing  Hiroatsu Takata


Keika Kanashima

Shozo Murata

Seigo Takatsuka

Meiji Hashimoto

Hakutei Ishii

Keisen Tomita

Kenzo Hanawa

Shoen Uemura

Masateru Suzuki

Junji Yoshii

Ryuzaburo Umehara

Zensaku Nakamura

Mitsuei Saito

Tatsuzo Shimizu

Koji Inagaki

Konosuke Tamura

Shomei Fukazawa

Paul Guiramand

Toshinobu Onosato

Kazuho Hieda

Chinami Nakajima

Kansetsu Hashimoto

Taro Okamoto

Senjin Gokura

Noriyoshi Sakaguchi

Yasutake Funakoshi

Gaho Hashimoto

Kazuo Omori

Tatsumi Shimura

Hideo Nishiyama