Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hiroshi Nakamura

 (Born 1932)
Hiroshi Nakamura is active/lives in Japan.  Hiroshi Nakamura is known for painting.

Sample Images for Hiroshi Nakamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hiroshi Nakamura

Hiroshi Nakamura

Hiroshi Nakamura


Artists also viewed by people viewing  Hiroshi Nakamura


Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Hisashi Suda

Satoshi Yabuuchi

Junichi Goto

Toshinobu Onosato

Reiji Kubo

Mitsuei Saito

Jin Osakabe

Jean Jansem

Keiichi Takasawa

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Senjin Gokura

Tetsuo Matsumoto

Bernard Charoy

Keiiji Usami

Andre Brasilier

Chinami Nakajima

Noriyoshi Sakaguchi

Tadao Okazaki

Chosei Miwa

Gaho Hashimoto

Shiho Sakakibara

Kiyonaga Ito

Shin Miyazaki

Ryohei Miwa

Shintaro Yamashita

Eibin Otsu

Ryushi Kawabata

Ichinen Somiya

Seibo Kitamura