Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hiroshi Okutani

 (20th century)
Hiroshi Okutani is known for painting.

Sample Images for Hiroshi Okutani

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hiroshi Okutani

Hiroshi Okutani

Hiroshi Okutani


Artists also viewed by people viewing  Hiroshi Okutani


Maurice de Vlaminck

Sumio Goto

Yoson Ikeda

Satoshi Yabuuchi

Morikazu Kumagai

Jean Jansem

Chosei Miwa

Kiyonaga Ito

Reiji Hiramatsu

Keou Nishimura

Tessai Tomioka

Nori Shimizu

Shomei Fukazawa

Tadao Okazaki

Kazuo Omori

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Koji Kinutani

Zenzaburo Kojima

Kyoko Asakura

Shogo Endo

Gyokudo Kawai

Setsuko Migishi

Yoshitomo Nara

Naoki Tominaga

Saburo Saito

Shinsui Ito

Kansetsu Hashimoto

Tamako Kataoka

Yoshio Tsuruoka

Kiyoshi Yamashita