Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hirosuke Tasaki

 (1898 - 1984)
Hirosuke Tasaki was active/lived in Japan.  Hirosuke Tasaki is known for painting.

Sample Images for Hirosuke Tasaki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hirosuke Tasaki

Hirosuke Tasaki

Hirosuke Tasaki


Artists also viewed by people viewing  Hirosuke Tasaki


Eiko Horikawa

Keisen Tomita

Junji Yoshii

Konosuke Tamura

Beison Tanaka

Shoen Uemura

Maruyama Okyo

Masaaki Miyasako

Toshio Nakanishi

Tsuneo Takahashi

Naoki Kadoshima

Chokai Seiji

Kunio Takeuchi

Tsunero Kokuryo

Kyosuke Chinai

Hiromitsu Nakazawa

Masaaki Terada

Yoshihiko Wada

Koichi Takeuchi

Kokuta Suda

Emile-Antoine Bourdelle

Kinosuke Ebihara

Katsuzo Satomi

Sentaro Iwata

Sotaro Yasui

Kakutaro Yamazaki

Kiiko Kurihara

Takashi Shimizu

Kaoru Yamaguchi

Toshihiko Iwato