Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hisashi Suda

 (late 20th century)
Hisashi Suda was active/lived in Japan.  Hisashi Suda is known for painting.

Sample Images for Hisashi Suda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hisashi Suda

Hisashi Suda

Hisashi Suda


Artists also viewed by people viewing  Hisashi Suda


Toichi Kato

Tsutomu Fujii

Keigetsu Matsubayashi

Munehiro Nakamura

Chokai Seiji

Ichiro Fukuzawa

Kakuzo Inoue

Hirosuke Tasaki

Shiro Wake

Hiroki Oda

Shigeo Ishikawa

Shinmei Kato

Sanryo Sakai

Yujin Nakaji

Shomei Fukazawa

Kansetsu Hashimoto

Kiyokata Kaburagi

Romain De Tirtoff

Seigo Takatsuka

Junji Yoshii

Keika Kanashima

Ryuzaburo Umehara

Konosuke Tamura

Takanori Ogisu

Yoshitomo Nara

Kiyoshi Yamashita

Shinsui Ito

Kunitaro Suda

Yayoi Kusama

Morikazu Kumagai