Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hoan Kosugi

 (1881 - 1964)
Hoan Kosugi was active/lived in Japan.  Hoan Kosugi is known for Painting.

Sample Images for Hoan Kosugi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hoan Kosugi

Hoan Kosugi

Hoan Kosugi


Artists also viewed by people viewing  Hoan Kosugi


Banka Maruyama

Akira Akizuki

Kansetsu Hashimoto

Hirosuke Tasaki

Tsutomu Fujii

Sokyu Yamamoto

Konosuke Tamura

Ryushi Kawabata

Naoki Tominaga

Noriyoshi Sakaguchi

Shomei Fukazawa

Masaharu Suzuki

Tadao Okazaki

Takanori Kinoshita

Keigetsu Matsubayashi

Hitone Noma

Hiroki Oda

Gyokudo Kawai

Sumio Goto

Hyoichi Yamamoto

Keisen Tomita

Toshio Matsuo

Yoshio Tsuruoka

Kibo Kodama

Hiroshi Nakane

Hitoshi Komatsu

Koji Kinutani

Shigeru Morita

Kiyokata Kaburagi

Saneatsu Mushanokoji