Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hongtu Zhang

 (Born 1943)
Hongtu Zhang is active/lives in China.  Hongtu Zhang is known for paintings, pop art.

Sample Images for Hongtu Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hongtu Zhang

Hongtu Zhang

Hongtu Zhang


Artists also viewed by people viewing  Hongtu Zhang


Kyoung Tack Hong

Xiaodong Liu

Wang Zhan

Kuosung Liu

Sui Jianguo

Aya Takano

Kaneda Showichi

Ming-Che Huang

Jiecang Yang

Fumio Yamazaki

Atsushi Suwa

So-Young Choi

Dahong Liu

YongHo Ji

Chun Ouyang

Zaidong Zheng

Tiehai Zhou

Da Chun Ji

Sung Jin Kim

Xinping Su

Chiharu Nishizawa

Mao Yan

Lee Nam Lee

Ji Kai Li

Enli Zhang

Yongqing Ye

Songsong Li

Sen He

Hideki Satoh

Hideaki Kawashima