Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hoshun Yamaguchi

 (1895 - 1971)
Hoshun Yamaguchi was active/lived in Japan.  Hoshun Yamaguchi is known for painting.

Sample Images for Hoshun Yamaguchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hoshun Yamaguchi

Hoshun Yamaguchi

Hoshun Yamaguchi


Artists also viewed by people viewing  Hoshun Yamaguchi


Bernard Charoy

Yukio Kodama

Ryushi Kawabata

Kan Irie

Hideo Nishiyama

Toraji Ishikawa

Yoshihiro Shimoda

Matazo Kayama

Noriyoshi Sakaguchi

Takanori Kinoshita

Zenzaburo Kojima

Keiichi Kiyohara

Ryonosuke Fukui

Saburo Miyamoto

Ichinen Somiya

Daigoro Yamashita

Keou Nishimura

Kiyokata Kaburagi

Shuho Ikegami

Yoson Ikeda

Chinami Nakajima

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Mitsuei Saito

Shin Miyazaki

Kazuo Kakurai

Kenzo Narahara

Shintaro Yamashita

Jin Osakabe

Reiji Kubo

Kiyonaga Ito