Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Huang Yong Ping

 (Born 1954)
Huang Yong Ping is active/lives in France, China.  Huang Ping is known for conceptual, dada, avant-garde, politically charged artwork.

Sample Images for Huang Yong Ping

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Huang Yong Ping

Huang Yong Ping

Huang Yong Ping


Artists also viewed by people viewing  Huang Yong Ping


Liu Ye

Wei Liu

Xuhui Mao

Songsong Li

Zhigang Tang

Jinsong Wang

Guoqiang Cai

Wei Guo

Bing Xu

Fang Lijun

Lei Yan

Shan Li

Wang Zhan

Da Chun Ji

Chunya Zhou

Sen He

Zhilong Qi

Takashi Murakami

Yongqing Ye

Xiaodong Liu

Wenbo Chen

Wenda Gu

Fanzhi Zeng

Xiaogang Zhang

Guangyi Wang

Keping Wang

Shihua Qiu

Minjun Yue

Shen Xiaotong

Aya Takano