Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Huanwu Huang

 (1906 - 1985)
Huanwu Huang was active/lived in China.  Huanwu Huang is known for drawing, scroll painting.

Sample Images for Huanwu Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Huanwu Huang

Huanwu Huang

Huanwu Huang


Artists also viewed by people viewing  Huanwu Huang


Shanming Wu

Shi Kuang

Baizhong Zheng

LeLe Xu

Wei Zhao

Meiling Song

Ren Xiong

Gong Zhan Xie

Zizhuang Chen

Qing Mei

Ying Lan

Jiezi Pan

Shijia Shen

Yi Gu

Jin Pu

Chusheng Lai

Shaosong Yu

Zhang Daqian & Zhang Shanzi

Hua Yao

Haiyan Nan

Luo Gu

Xiaoshi Fu

Zhong Ren

Haonian Ou

Qifeng Sun

Qinmu Wu

Mei Leng

Xiong Zhang

Jian Gao

Wu Wang