Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hufan Wu

 (1894 - 1968)
Hufan Wu was active/lived in China.  Hufan Wu is known for painting.

Sample Images for Hufan Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hufan Wu

Hufan Wu

Hufan Wu


Artists also viewed by people viewing  Hufan Wu


Bangda Dong

Zhizhen Yu

Shu Lin

Deshu Qiu

Xu Chen

Fu Sha

Shinan Li

Xiaoyang Yang

Dazhang Chen

Hua Yao

Chusheng Lai

Shi Kuang

Jiang Jian

Haosen Fan

Kuosung Liu

Da Chun Ji

Zengzhi Sheng

Zhiquan Xie

Zan Ni

Shibai Lu

Luo Erchun

Xiangxun Chen

Yang Fan

Yuping Wang

Zhiding Yu

Weicheng Qian

Yan Li

Xiaodong Liu

Xiaowan Xia

Dongwang Xin