Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Huian Qian

 (1833 - 1910)
Huian Qian was active/lived in China.  Huian Qian is known for painting.

Sample Images for Huian Qian

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Huian Qian

Huian Qian

Huian Qian


Artists also viewed by people viewing  Huian Qian


Jizhong Fang

Bangda Xu

Lengyue Tao

Mengfu Zhao

Geyi Wang

Shen Huang

Shizeng Chen

Wang Li

Jiang Tingxi

Shimin Wang

Xinhai Shen

Yiqing Tao

Xuehao Wang

Weipu He

Du Qian

Yeping Ying

Shichang Xu

Yigui Zhou

Yi Hong

Meicun Zhu

Zhaoshen Jiang

Kun Qi

Shuangan Hu

Shuqi Zhang

Mu Qiao

Shaoji He

Jiyou Liu

Pin Luo

Heqing Gu

Dazhuang Zhang