Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hyoichi Yamamoto

 (1912 - 1999)
Hyoichi Yamamoto is known for painting.

Sample Images for Hyoichi Yamamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hyoichi Yamamoto

Hyoichi Yamamoto

Hyoichi Yamamoto


Artists also viewed by people viewing  Hyoichi Yamamoto


Jin Osakabe

Yoson Ikeda

Shuho Takemiya

Saburo Shimada

Kan Irie

Noriko Tamura

Tomitaro Matsumoto

Kei Murayama

Keiichi Kiyohara

Nobuo Sekine

Jun Yamagishi

Bernard Charoy

Yoshihiro Shimoda

Yasutake Funakoshi

Tai Nakatani

Kazuo Kakurai

Shin Ichi Saito

Raoul Dufy

Shigeru Morita

Ryohei Miwa

Sumio Goto

Hidetoshi Sakai

Reiji Kubo

Toshinobu Onosato

Toraji Ishikawa

Churyo Sato

Matazo Kayama

Jean Jansem

Seiichi Hara

Kenzo Okada