Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Hyung-Koo Kang

 (Born 1954/55)
Hyung-Koo Kang is active/lives in South Korea.  HyungKoo Kang is known for painting.

Sample Images for Hyung-Koo Kang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Hyung-Koo Kang

Hyung-Koo Kang

Hyung-Koo Kang


Artists also viewed by people viewing  Hyung-Koo Kang


Chuanxing Zeng

Ikki Miyake

Ronald Ventura

Qian Yang

Yongqing Ye

Korehiko Hino

Kwang Young Chun

Hongtu Zhang

Maolin Yang

Songsong Li

Fang Lijun

Hwan Kwon Yi

Hideaki Kawashima

Qiu Zhijie

Takashi Murakami

Lin Tianmiao

Sen He

Jianhua Liu

Chunya Zhou

Xinning Shi

Keping Wang

Ke Chen

Jeong Bo Young

Aya Takano

Iwamoto Masakatsu

Tetsuya Ishida

Shanzhuan Wu

Shihua Qiu

TaeJin Seong

Xuhui Mao