Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ikeda Masuo

 (1934 - 1997)
Ikeda Masuo was active/lived in New York / Japan, China.  Ikeda Masuo is known for printmaking and painting-lithography, etching.

Sample Images for Ikeda Masuo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ikeda Masuo

Ikeda Masuo

Ikeda Masuo


Artists also viewed by people viewing  Ikeda Masuo


Kiyoshi Yamashita

Katsu Kokufu

Toshimitsu Imai

Hiroki Oda

Setsuko Migishi

Sue Ono

Ichiro Fukuzawa

Kayo Yamaguchi

Toichi Kato

Toshihiko Iwato

Satoshi Odagiri

Tsutomu Fujii

Wasaburo Itozono

Taikan Yokoyama

Keigetsu Matsubayashi

Sanryo Sakai

Usen Ogawa

Shozo Shimada

Shiro Wake

Yoshitatsu Yanagihara

Yasushi Hidaka

Ryusuke Nishimura

Shigeo Ishikawa

Horin Fukuoji

Harumi Tateishi

Koichi Takeuchi

Hiroshi Nakamura

Taisei Sato

Yasuhiro Tanigawa

Taisuke Hamada