Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ikunosuke Shirataki

 (1873 - 1961)
Ikunosuke Shirataki was active/lived in Japan.  Ikunosuke Shirataki is known for Painting.

Sample Images for Ikunosuke Shirataki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ikunosuke Shirataki

Ikunosuke Shirataki

Ikunosuke Shirataki


Artists also viewed by people viewing  Ikunosuke Shirataki


Katsu Kokufu

Shinsuke Yoshihara

Rojin Matsuki

Nobuyuki Shimizu

Isao Kagami

Isao Nishimura

Naohide Chinzei

Toyoichi Yamamoto

Yoshio Okunishi

Kunishiro Mitsutani

Eibin Otsu

Sue Ono

Katsumi Miyake

Ryohei Miwa

Hiroshi Higuchi

Reiji Kubo

Hisanori Miyashita

Masateru Suzuki

Toichiryo Fujimoto

Zensaku Nakamura

Hiromitsu Nakazawa

Shintaro Yamashita

Kazuo Hanada

Sumio Kawakami

Naoki Tominaga

Keiko Amenomiya

Hideo Murakami

Chizuko Sasado

Koichi Takeuchi

Yonezo Shibata