Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Imao Keinen

 (1845 - 1924)
Imao Keinen was active/lived in Japan.  Imao Keinen is known for Scroll painting.

Sample Images for Imao Keinen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Imao Keinen

Imao Keinen

Imao Keinen


Artists also viewed by people viewing  Imao Keinen


Sanzo Wada

Yasuhiro Tanikawa

Hitoshi Yamaba

Saneatsu Mushanokoji

Yutaka Sasaki

Yoshihiko Wada

Teiichi Kizawa

Renzo Kita

Yoshio Mori

Toshihiko Oya

Kaiichi Tagai

Isao Nishimura

Hitoshi Komatsu

Kenzo Narahara

Yoshi Kinouchi

Shomei Fukazawa

Yukio Tazome

Shigeo Ishikawa

Koichiro Kondo

Natsuko Kishida

Chosei Miwa

Sanryo Sakai

Shinji Nakabori

Hirohiko Oda

Akira Akizuki

Keika Kanashima

Haruyoshi Sakurada

Kiiko Kurihara

Seiichi Hara

Taisuke Hamada