Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Iwami Furusawa

 (1912 - 1974)
Iwami Furusawa was active/lived in Japan.  Iwami Furusawa is known for painting.

Sample Images for Iwami Furusawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Iwami Furusawa

Iwami Furusawa

Iwami Furusawa


Artists also viewed by people viewing  Iwami Furusawa


Masahiko Yamanaka

Yotsuo Kasai

Sumio Goto

Shiko Munakata

Insho Domoto

Yoshio Aoyama

Takeshi Hayashi

Hiroatsu Takata

Hitoshi Komatsu

Saneatsu Mushanokoji

Wasaku Kobayashi

Kazu Wakita

Susumu Maki

Shinsui Ito

Taisuke Hamada

Hiromitsu Nakazawa

Horin Fukuoji

Satoshi Odagiri

Yukio Tazome

Kokuta Suda

Junichi Goto

Toshimitsu Imai

Kazutoshi Kihara

Yujin Nakaji

Shozo Murata

Hiroki Oda

Teruo Onuma

Keigetsu Matsubayashi

Ayako Rokkaku

Naoki Tominaga