Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Iwao Kitamura

 (20th century)
Iwao Kitamura was active/lived in Japan.  Iwao Kitamura is known for painting.

Sample Images for Iwao Kitamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Iwao Kitamura

Iwao Kitamura

Iwao Kitamura


Artists also viewed by people viewing  Iwao Kitamura


Hiroki Oda

Shinsui Ito

Kiyoshi Yamashita

Ichiro Fukuzawa

Kokki Miyake

Chikkyo Ono

Jin Osakabe

Seibo Kitamura

Hitoshi Yamaba

Wasaku Kobayashi

Teishiro Gomi

Yoshio Aoyama

Insho Domoto

Kibo Kodama

Seiji Togo

Kazumasa Nakagawa

Yoshi Kinouchi

Keiichi Kiyohara

Yasutake Funakoshi

Hirosuke Tasaki

Koji Kinutani

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Gyokudo Kawai

Saneatsu Mushanokoji

Kojin Kudo

Paul Augustin Aizpiri

Wasaburo Itozono

Keigetsu Matsubayashi