Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ji Kai Li

 (Born 1975)
Ji Kai Li is active/lives in China.  Ji Kai Li is known for painting.

Sample Images for Ji Kai Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ji Kai Li

Ji Kai Li

Ji Kai Li


Artists also viewed by people viewing  Ji Kai Li


Fang Ding

Jun Yin

Yabin Wang

Wei Dong

Jinsong Wang

Liang Sun

Hao Zeng

Li Dafang

Fengzhi Liu

Mao Yan

Ki-Soo Kwon

Hufan Wu

Yuping Wang

Ling Shen

Shanyu Hu

Lizi Mao

Yi Ding

Yonghong Song

Jianwei Duan

Bo Zhao

Guan Yong

Hyung-Koo Kang

Jingchang Miao

Kun Yin

Guogu Zheng

Liu Chen

Lei Xu

Jia Wei

Jing Xiang

Enli Zhang