Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ji Kai Li

 (Born 1975)
Ji Kai Li is active/lives in China.  Ji Kai Li is known for Painting.

Sample Images for Ji Kai Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ji Kai Li

Ji Kai Li

Ji Kai Li


Artists also viewed by people viewing  Ji Kai Li


Xuhui Mao

Yongqing Ye

Tiehai Zhou

Xinning Shi

Jin Guo

Biao Zhong

Fan Yu

Ke Chen

Wei Guo

Jin Li

Zhigang Tang

Hiroyuki Matsuura

Xinping Su

Nengzhi Zhao

Wei Liu

Hong Xiao

Xiaodong Liu

Yan Huang

Aili Jia

Linhai Zhang

Qizhan Zhu

Zhu Wei

Chunya Zhou

Da Chun Ji

Liu Ye

Yanshao Lu

Zhilong Qi

Fang Lijun

Yu Xiong

Yu Gao