Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jian Wang

 (1598 - 1677)
Jian Wang was active/lived in China.  Jian Wang is known for scroll painting of mountain scenes and landscapes, watercolor and ink fans.

Sample Images for Jian Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jian Wang

Jian Wang

Jian Wang


Artists also viewed by people viewing  Jian Wang


Yifen Tang

Yiqing Tao

Yao Yuan

Shiyuan Zhang

Lian Ju

Shao'ang Zhao

Shuangan Hu

Tonghe Weng

Guoliang Shi

Shoushi Yin

Zikai Feng

Yunsheng Sun

Cao Xu

Liupeng Su

Meihua Yan

Liang Guan

Yunpeng Ding

Gu Xu

Pu Hua

Hui Lu

Huancheng Lu

Hufan Wu

Shiguang Tian

Yuan Jiang

Nong Jin

Yun Tang

Ming Ya

Shichen Xie

Shaoji He

Jiyou Liu