Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jian Zhang

 (Born 1968)
Jian Zhang is active/lives in China.  Jian Zhang is known for Painting.

Sample Images for Jian Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jian Zhang

Jian Zhang

Jian Zhang


Artists also viewed by people viewing  Jian Zhang


Youren Yu

Da Chun Ji

Ershen Wei

Xuhui Mao

Mao Yan

Yu Xiong

Luo Quanmu

Shuang Lei

Yunyu Tang

Ji Kai Li

Tianci Su

Yongqing Ye

Zhaoyang Yin

Junbi Fang

Junde Chen

Runwen Guo

Luo Erchun

Hong Yu

Shuzhong Chen

Dehai Pan

Zongjin Li

Lin Dachuan

Ping Yan

Dongfeng Zhang

Jingchang Miao

Li Cao

Ke Ma

Fang Ding

Shanyu Hu

Bing Xu