Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jin Guo

 (Born 1964)
Jin Guo is active/lives in China.  Jin Guo is known for Painting.

Sample Images for Jin Guo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jin Guo

Jin Guo

Jin Guo


Artists also viewed by people viewing  Jin Guo


Xuhui Mao

Yongqing Ye

Tiehai Zhou

Ji Kai Li

Shaobin Yang

Fan Yu

Hosokawa Maki

Jin Li

Hiroyuki Matsuura

Ke Chen

Yan Huang

Biao Zhong

Zhigang Tang

Fang Lijun

Wei Liu

Zhengjie Feng

Zhilong Qi

Dehai Pan

Liu Ye

Wei Guo

Shan Li

Zhaoyang Yin

Lei Yan

Song Xue

Xinping Su

Hongtu Zhang

Da Chun Ji

Zhu Wei

Qian Yang

Guangyi Wang