Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jin Guo

 (Born 1964)
Jin Guo is active/lives in China.  Jin Guo is known for painting.

Sample Images for Jin Guo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jin Guo

Jin Guo

Jin Guo


Artists also viewed by people viewing  Jin Guo


Yu Peng

Andy Warhol

Robert Hiroshi (Kobi) Kobayashi

Zhang Huan

Fan Shen

Ming Chip Fung

Kei (Key) Hiraga

Luo Fahui

Dali Zhang

Liang Guan

Kato Ryozo

Jeong Bo Young

Shuang Li

Shintaro Miyake

Chen Li

Aya Takano

Deshu Qiu

Chong Shi

Sol LeWitt

Yayuan Han

Pei-Ming Yan

Jin Wang

Shanzhuan Wu

Xin Haizhou

Hong Wei Liu

Ryoko Kato

Qinghua Xiang

Rieko Sakurai

Zhisong Cai

Ke Chen