Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jin Li

 (Born 1958)
Jin Li is active/lives in China.  Jin Li is known for paintings.

Sample Images for Jin Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jin Li

Jin Li

Jin Li


Artists also viewed by people viewing  Jin Li


Xiaogang Zhang

Shinan Li

Qichang Dong

Xiao Junxian

Wenxi Liu

Zhong Ren

Qianyu Ye

Baizhong Zheng

Liang Xue

Lin Dachuan

Xingjian Li

Zhenkuan Cui

Shibiao Zha

Xiaoyang Yang

Jin Ma

Bichu Zhou

Fang Xiang

Luo Erchun

Peiheng Hu

Wei Zhao

Zizhuang Chen

Xiaoke Li

Kuosung Liu

Bolong Yan

LeLe Xu

Changshuo Wu

Cen Xuegong

Xueshi Bai

Peiqiu Chen

Zhiliu Xie