Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jin Ma

 (1900 - 1976)
Jin Ma was active/lived in China.  Jin Ma is known for Painting.

Sample Images for Jin Ma

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jin Ma

Jin Ma

Jin Ma


Artists also viewed by people viewing  Jin Ma


Cheng Jin

Zhen Wang

Shanzi Zhang

Hanting Jiang

Sun Xiao

Fei'an Yu

Shanshen Yang

Chaoran Feng

Junbi Huang

Shiguang Tian

Xueshi Bai

Hufan Wu

Zuoren Wu

Yun Tang

Wenzhi Song

Tianjian He

ShaoMei Chen

Yanshao Lu

Cao Xu

Youren Yu

Yongyu Huang

Kuchan Li

Banding Chen

Binhong Huang

Ru Pu

Haixia He

Gong Qi

Fen Deng

Zhiliu Xie

Wuchang Zheng