Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jin Mengshi

 (1869 - 1944)
Jin Mengshi was active/lived in China.  Jin Mengshi is known for scroll paiinting.

Sample Images for Jin Mengshi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jin Mengshi

Jin Mengshi

Jin Mengshi


Artists also viewed by people viewing  Jin Mengshi


Yunpeng Ding

Hanting Jiang

Xiaoyu Kong

Dengtang Zhang

Hongwei Jiang

Tian Ni

Shouping Yun

Chuanzhang Guo

Dayu Chen

Zifan Cui

Bu Zhang

Yifeng Wu

YanYong Ding

Kun Wang

Yan Hua

Shao'ang Zhao

Menghai Sha

Shixuan Zheng

Shoutie Qian

Cheng Zhu

Xingjian Li

Cheng Jin

Junbi Huang

Qichang Dong

Gong Zhan Xie

Shanming Wu

Yongyu Huang

Lian Ju

Baozhen Su

Shuru Zhao