Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jiro Oyamada

 (late 20th century)
Jiro Oyamada was active/lived in Japan.  Jiro Oyamada is known for painting.

Sample Images for Jiro Oyamada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jiro Oyamada

Jiro Oyamada

Jiro Oyamada


Artists also viewed by people viewing  Jiro Oyamada


Gakuryo Nakamura

Hitoshi Komatsu

Toshinobu Onosato

Seiichi Hara

Reiji Kubo

Chikara Seki

Shoji Hamada

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Yayoi Kusama

Saburo Shimada

Shintaro Suzuki

Kibo Kodama

Kazu Wakita

Tamiji Kitagawa

Kazumasa Nakagawa

Kazuo Shiraga

Hiroshi Higuchi

Masahiko Yamanaka

Rolf Rafflewski

Chikuhaku Suzuki

Mototsugu Domoto

Kiichiro Hayashi

Shigehiko Ishikawa

Ko Hirose

Jean Jansem

Chinami Nakajima

Yotsuo Kasai

Hidetoshi Sakai

Shinichi Nishiyama

Tai Nakatani