Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jiyou Liu

 (1918 - 1983)
Jiyou Liu was active/lived in China.  Jiyou Liu is known for Painting.

Sample Images for Jiyou Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jiyou Liu

Jiyou Liu

Jiyou Liu


Artists also viewed by people viewing  Jiyou Liu


Xiongcai Li

TianShou Pan

ShaoMei Chen

Tianjian He

Zhou Huang

Kuchan Li

Songyan Qian

Xueshi Bai

XueTao Wang

Shouping Dong

Haixia He

Yun Tang

Ming Ya

Shifa Cheng

Wenzhi Song

Shanyue Guan

Yongyu Huang

Keran Li

Zhiliu Xie

Shiguang Tian

Gong Qi

Sicong Zhou

Shibai Lou

Zuoren Wu

Zikai Feng

Banding Chen

Binhong Huang

Dayu Chen

Qianyu Ye

Qizhan Zhu