Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jiyuan Wang

 (1893 - 1975)
Jiyuan Wang was active/lived in China.  Jiyuan Wang is known for Portrait, self-portrait, flower, still life, female nude painting.

Sample Images for Jiyuan Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jiyuan Wang

Jiyuan Wang

Jiyuan Wang


Artists also viewed by people viewing  Jiyuan Wang


YanYong Ding

Daqian Zhang

Shao'ang Zhao

Sanlang Yang

Haisu Liu

Yifei Chen

Zhiliu Xie

Ru Pu

De-Jinn Shiy

Liang Guan

Chang Yu Sanyu

Po Wan Ng

Chunxiang Zhao

Bon Yee

Yanshao Lu

Wenliang Yan

Yang Yuyu

Guiju Li

Ze Dai

Feiyun Yang

Beihong Xu

Yanning Chen

Tiefu Li

Yidong Wang

Ming Ju

Chin Hsiao

Yen-Yung Ting

Teh-Chun Chu

Yun Tai Sun

Shibai Lu