Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Jizhong Fang

 (1923 - 1987)
Jizhong Fang was active/lived in China.  Jizhong Fang is known for painting.

Sample Images for Jizhong Fang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Jizhong Fang

Jizhong Fang

Jizhong Fang


Artists also viewed by people viewing  Jizhong Fang


Shan Li

Liming Tian

Chusheng Lai

Baizhong Zheng

Zizhuang Chen

YanYong Ding

Shanming Wu

Zhou Shangguan

Dengtang Zhang

Shoutie Qian

Du Qian

Lan-fang Mei

Jusheng Sun

Shaoqi Lai

Fei'an Yu

Jianwu Feng

Cheng Zhu

Yan Li

Zhaohe Jiang

Wei Zhao

Jin Pu

Ruosi Hu

Geyi Wang

Qifeng Sun

Qichang Dong

Lang Xiao

Tianjian He

Bolong Yan

Hua Yao

Qipei Gao