Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Junji Yoshii

 (1904 - 2004)
Junji Yoshii was active/lived in Japan.  Junji Yoshii is known for painting.

Sample Images for Junji Yoshii

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Junji Yoshii

Junji Yoshii

Junji Yoshii


Artists also viewed by people viewing  Junji Yoshii


Hitoshi Yamaba

Gutei Ono

Masaharu Suzuki

Ryohei Miwa

Noriko Tamura

Jean Jansem

Keizo Koyama

Toshio Hirakawa

Satoshi Yabuuchi

Hisashi Suda

Reiji Kubo

Isao Hayashi

Hitone Noma

Kazu Wakita

Kibo Kodama

Seiji Togo

Shintaro Suzuki

Michio Fukuoka

Teishiro Gomi

Miematsu Tanabe

Nobutaku Oka

Seiichi Sakurada

Takeshi Hayashi

Yoshio Aoyama

Eien Iwahashi

Seiichi Kasai

Manshu Kawamura

Kazumasa Nakagawa

Hitoshi Komatsu

Insho Domoto