Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

 (1901 - 1995)
Junkichi (Jyunkichi) Mukai was active/lived in Japan.  Junkichi Mukai is known for painting.

Sample Images for Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Junkichi (Jyunkichi) Mukai


Artists also viewed by people viewing  Junkichi (Jyunkichi) Mukai


Keika Kanashima

Romain De Tirtoff

Taikan Yokoyama

Rojin Matsuki

Ryuzaburo Umehara

Shozo Murata

Konosuke Tamura

Keigetsu Matsubayashi

Hiroki Oda

Sue Ono

Andre Cottavoz

Zensaku Nakamura

Shinsui Ito

Kyosuke Chinai

Ayako Rokkaku

Junichi Goto

Shiro Wake

Hiroshi Hada

Toichi Kato

Setsuko Migishi

Kayo Yamaguchi

Ichiro Fukuzawa

Takanori Ogisu

Sentaro Iwata

Chokai Seiji

Matasaburo Okada

Yoshi Kinouchi

Hiroshi Senju

Nabesaburo Kito

Shinsen Tokuoka