Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Junna Xia

 (Born 1971)
Junna Xia is active/lives in China.  Junna Xia is known for painting.

Sample Images for Junna Xia

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Junna Xia

Junna Xia

Junna Xia


Artists also viewed by people viewing  Junna Xia


Liming Tian

Cheng Jin

Keran Li

Dehai Pan

Yanshao Lu

Biao Zhong

Xuan Ai

Shanyue Guan

BaoShi Fu

Da Chun Ji

Binhong Huang

Xueshi Bai

Xiaogang Zhang

Fanzhi Zeng

Ji Kai Li

Duoling He

Peiheng Hu

Mao Yan

Shouping Dong

Lu Shi

Yigang Mao

Luo Erchun

Shanzi Zhang

Shaoqi Lai

Dongwang Xin

Guiju Li

Daishan Wang

Xinping Su

Liu Ye

Jingchang Miao