Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kamesuke Hiraga

 (1889 - 1971)
Kamesuke Hiraga was active/lived in California.  Kamesuke Hiraga is known for painting.

Sample Images for Kamesuke Hiraga

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kamesuke Hiraga

Kamesuke Hiraga

Kamesuke Hiraga


Artists also viewed by people viewing  Kamesuke Hiraga


Kazu Wakita

Kojiro Kosugi

Tsutomu Fujii

Kakuzo Inoue

Takanori Ogisu

Hiro Yamagata

Saneatsu Mushanokoji

Akira Akizuki

Akira Kaho

Hyoichi Yamamoto

Shinji Nakabori

Togyu Okumura

Paul Augustin Aizpiri

Toichi Kato

Shigeo Ishikawa

Tatsushiro Takabatake

Insho Domoto

Yoshio Aoyama

Takehiko Miyanaga

Seiji Togo

Hitoshi Komatsu

Masaharu Suzuki

Wasaku Kobayashi

Shiko Munakata

Sumio Goto

Shintaro Suzuki

Shin Ichi Saito

Teishiro Gomi

Takuji Nakamura

Yotsuo Kasai