Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kanae Yamamoto

 (flourished c.1919-1937)
Kanae Yamamoto was active/lived in Japan.  Kanae Yamamoto is known for painting.

Sample Images for Kanae Yamamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kanae Yamamoto

Kanae Yamamoto

Kanae Yamamoto


Artists also viewed by people viewing  Kanae Yamamoto


Paul Augustin Aizpiri

Taisuke Hamada

Takehiko Miyanaga

Toshimitsu Imai

Takeshi Hayashi

Shin Ichi Saito

Kojiro Kosugi

Shiko Munakata

Tessai Tomioka

Reiji Hiramatsu

Hitone Noma

Koji Kinutani

Chinami Nakajima

Yukio Kodama

Sue Ono

Hirosuke Tasaki

Shinsui Ito

Saburo Saito

Ryuzaburo Umehara

Ryushi Kawabata

Saburo Miyamoto

Sumio Goto

Yayoi Kusama

Chikkyo Ono

Seiji Togo

Yasushi Sugiyama

Shigeru Morita

Yotsuo Kasai

Seibo Kitamura

Morikazu Kumagai