Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kanemon Asai

 (1901 - 1983)
Kanemon Asai was active/lived in Japan.  Kanemon Asai is known for painting.

Sample Images for Kanemon Asai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kanemon Asai

Kanemon Asai

Kanemon Asai


Artists also viewed by people viewing  Kanemon Asai


Paul Augustin Aizpiri

Genso Okuda

Seison Maeda

Ryusuke Nishimura

Akira Akizuki

Taikan Yokoyama

Kazuki Yasuo

Kojin Kudo

Taisuke Hamada

Seiho Takeuchi

Katsumi Ukita

Yonezo Shibata

Takeshi Hayashi

Takehiko Miyanaga

Kojiro Kosugi

Miematsu Tanabe

Tatsushiro Takabatake

Togyu Okumura

Seiji Togo

Yasushi Sugiyama

Kazu Wakita

Horin Fukuoji

Takeo Yamaguchi

Chinami Nakajima

Jean-Pierre Cassigneul

Takanori Kinoshita

Ryuzaburo Umehara

Yuji Misu

Takanori Ogisu

Kyoko Asakura