Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kansetsu Hashimoto

 (1883 - 1945)
Kansetsu Hashimoto was active/lived in Japan.  Kansetsu Hashimoto is known for Paintings.

Sample Images for Kansetsu Hashimoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kansetsu Hashimoto

Kansetsu Hashimoto

Kansetsu Hashimoto


Artists also viewed by people viewing  Kansetsu Hashimoto


Harune Takemoto

Yoshitatsu Yanagihara

Kigen Nakagawa

Akira Kaho

Noriyuki Ushijima

Hiroshi Nakamura

Seiho Takeuchi

Ryusuke Nishimura

Ikeda Masuo

Shitomi Hidaka

Yumeji Takehisa

Koichi Takeuchi

Shigeo Ishikawa

Kamesuke Hiraga

Iwao Uchida

Fuku Akino

Hiro Yamagata

Toshiyasu Doi

Sho Ishimoto

Kinoto Iozumi

Yoshio Okunishi

Naonosuke Aratani

Ryo Hirano

Genjin Sugihara

Sadao Tsubaki

Yukio Tazome

Kuma Mukai

Sokyu Yamamoto

Rei Toriyama

Fumihiko Yamamoto