Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kanzan Shimomura

 (1873 - 1930)
Kanzan Shimomura was active/lived in Japan.  Kanzan Shimomura is known for painting.

Sample Images for Kanzan Shimomura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kanzan Shimomura

Kanzan Shimomura

Kanzan Shimomura


Artists also viewed by people viewing  Kanzan Shimomura


Keou Nishimura

Claude Weisbuch

Shigeru Morita

Nabesaburo Kito

Tadao Okazaki

Yoshio Tsuruoka

Gyokudo Kawai

Hitone Noma

Kiyokata Kaburagi

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Hiroshi Senju

Seigo Takatsuka

Kansetsu Hashimoto

Pablo Picasso

Saburo Saito

Shinsui Ito

Yoshi Kinouchi

Kiyoshi Yamashita

Rojin Matsuki

Yoshitomo Nara

Daijo Aoki

Shomei Fukazawa

Tsutomu Fujii

Yoshitatsu Yanagihara

Shigeo Iwasawa

Toichi Kato

Shiro Wake

Ikeda Masuo

Seiho Takeuchi

Taisuke Hamada