Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Kaoru Yamaguchi

 (1907 - 1968)
Kaoru Yamaguchi was active/lived in Japan.  Kaoru Yamaguchi is known for painting.

Sample Images for Kaoru Yamaguchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Kaoru Yamaguchi

Kaoru Yamaguchi

Kaoru Yamaguchi


Artists also viewed by people viewing  Kaoru Yamaguchi


Hiroki Oda

Kyosuke Chinai

Sue Ono

Shinsui Ito

Setsuko Migishi

Hirosuke Tasaki

Shozo Shimada

Kakuzo Inoue

Maruyama Okyo

Heihachiro Fukuda

Katsuzo Satomi

Keigo Kimura

Yujin Nakaji

Ichiro Fukuzawa

Akira Tanaka

Jean-Pierre Cassigneul

Shiro Wake

Takashi Shimizu

Keigetsu Matsubayashi

Paul Augustin Aizpiri

Andre Cottavoz

Reiji Hiramatsu

Hiroshi Senju

Shomei Fukazawa

Zensaku Nakamura

Keika Kanashima

Ryohei Koiso

Kei (Key) Hiraga

Junji Yoshii

Horin Fukuoji