Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Katsumi Ukita

 (1930 - 1989)
Katsumi Ukita is known for paintings.

Sample Images for Katsumi Ukita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Katsumi Ukita

Katsumi Ukita

Katsumi Ukita


Artists also viewed by people viewing  Katsumi Ukita


Tetsuo Matsumoto

Keiichi Takasawa

Kiyonaga Ito

Kyoko Asakura

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Andre Brasilier

Koji Kinutani

Ufan Lee

Yasutake Funakoshi

Nori Shimizu

Nanpu Katayama

Kyujin Yamamoto

Senjin Gokura

Zenzaburo Kojima

Takeji Fujishima

Tessai Tomioka

Keou Nishimura

Raoul Dufy

Ichinen Somiya

Ryohei Miwa

Takanori Kinoshita

Masuda Makoto

Shigehiko Ishikawa

Eibin Otsu

Kunio Makino

Shogo Endo

Maurice de Vlaminck

Morikazu Kumagai

Kazuho Hieda

Tatsuya Ishiodori