Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Katsuzo Satomi

 
Katsuzo Satomi is active/lives in Japan.  Katsuzo Satomi is known for painting.

Sample Images for Katsuzo Satomi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Katsuzo Satomi

Katsuzo Satomi

Katsuzo Satomi


Artists also viewed by people viewing  Katsuzo Satomi


Ryonosuke Fukui

Shozo Murata

Koji Inagaki

Claude Weisbuch

Takeji Fujishima

Kuniyoshi Kaneko

Hitone Noma

Ryushi Kawabata

Gyokudo Kawai

Nobuo Kurosawa

Yasutake Funakoshi

Keiichi Takasawa

Kazuo Omori

Yukio Kodama

Toraji Ishikawa

Chosei Miwa

Leonard Tsuguharu Foujita

Keiichi Kiyohara

Kenzo Hanawa

Takeo Yamaguchi

Nori Shimizu

Reiji Kubo

Masuda Makoto

Tsuneo Takashima

Ichinen Somiya

Daigoro Yamashita

Tadao Okazaki

Jiro Oyamada

Masaharu Suzuki

Chikkyo Ono